قصه جمعه ها : داستان کوتاه ماه و مار نوشته ابوتراب خسروی

قصه جمعه ها : داستان کوتاه ماه و مار نوشته ابوتراب خسروی

محتاط بود، از ما حذر می کرد. هر شب از یک طرف می رفت که راه را گم کند. ولی ظاهرا دیگر از من هراسی نداشت. ملاحظات را کنار گذاشته بود. همه چیز را در هم می گفت. زمزمه می کرد میگفت برای شیوا ورد میخواند. در شب های قبل از صفیه گفته بود. ظاهرا خود را مطیع ا...

قصه جمعه ها : هر آدمی تو آسمون یه ستاره داره

قصه جمعه ها : هر آدمی تو آسمون یه ستاره داره

با هم پسته ها را می‌چینیم. ما و 8 کارگر دیگر. هممان بلوچیم، بقیه زن و بچه هایشان را هم آورده اند. همه‌ی زن ها توی یک اتاق می‌خوابیم. عمو و مردهای دیگر بیرون، کنار پسته های چیده شده، می‌خوابند. شب که می‌شود عمو از خستگی نای راه رفتن ندارد. حتم دارم که...

قصه جمعه ها : داستان کوتاه تو نمی دانی من چه چیزی را جا گذاشته ام ؟

قصه جمعه ها : داستان کوتاه تو نمی دانی من چه چیزی را جا گذاشته ام ؟

یک هفته ای می شود که هنگامه دوباره هر شب با سر و صدایی شبیه خفگی از خواب می پرد و می گوید: فاخته، فاختی، فاختنی...بعد با موهای آشفته و دست هایی که انگار در حال شنا کردن هستند رو به من می کند و می پرسد: بقیه اش را یادت نمی آید؟ چی بود ادامه ی این شعر؟

قصه جمعه ها : داستان کوتاه آتش اژدها نوشته محمد سرابی

قصه جمعه ها : داستان کوتاه آتش اژدها نوشته محمد سرابی

صدای پا می‌‌آمد. چند نفر داشتند می‌دویدند. کف آهنی اتاق می‌لرزید. از روی تخت بلند شدم و چراغ اتاق را روشن کردم. همه جا ساکت بود. لباس پوشیدم و در را باز کردم. توی راهرو کسی نبود. برگشتم تا دوباره بخوابم اما صدای خش خش بیسیم آمد...

قصه جمعه ها : داستان کوتاه در بیشه نوشته ریونوسوکه اکوتاگاوا

قصه جمعه ها : داستان کوتاه در بیشه نوشته ریونوسوکه اکوتاگاوا

-بله آقا من بودم که جسد را پیدا کردم. امروز صبح که طبق معمول برای بریدن اندازه مقرری چوب به جنگل می‌رفتم جسد مزبور را در بیشه‌ای که در گودی کوهستان قرار دارد پیدا کردم !

قصه جمعه ها : داستان کوتاه پشتیبان نوشته فریده ترقی

قصه جمعه ها : داستان کوتاه پشتیبان نوشته فریده ترقی

سلیمه خصف را به وسط حیاط می آورد و خرما ها را داخلش می ریزد ، سطل را داخل چاه می اندازد و آب بالا می کشد ، پاهایش را می شورد .هیکل جوان و لاغر آسیه از دور پیدا می شود ، سربه زیر انداخته و با اخم هایی درهم و صورتی فکور به در خانه نزدیک می شود.سلیمه نگ...

قصه جمعه ها : جنایت علیه کتاب ها - بریده ای از رمان تنهایی پرهیاهو نوشته بهومیل هرابال

قصه جمعه ها : جنایت علیه کتاب ها - بریده ای از رمان تنهایی پرهیاهو نوشته بهومیل هرابال

جنایت کمونیست ها علیه بشریت !

قصه جمعه ها : بریده ای از رمان " به نام یونس " نوشته علی آرمین

قصه جمعه ها : بریده ای از رمان " به نام یونس " نوشته علی آرمین

این روستا کجاست؟ من کی‌ام؟ آمدنم به روستا مثل یک کابوس است؛ مثل برزخی است که با دنیای عادی من خیلی تفاوت دارد. یونس! تو کجا بودی و کجا آمده‌ای؟! ناگهان زندگی شیرین و معمولی‌ات چه شد؟ اصلا فکرش را می‌کردی که زن و دخترت تصادف کنند و دخترت به این مصیبت ...

ادبیات و مرگ : بریده ای از رمان " مرگ ایوان ایلیچ " اثر لئو تولستوی

ادبیات و مرگ : بریده ای از رمان " مرگ ایوان ایلیچ " اثر لئو تولستوی

یکی دو ماهی وضع به همین ترتیب بود ، پیش از سال نو همان برادر زنش پیش آنها آمد و مدتی در خانه شان ماند ، ایوان ایلیچ در دادگستری بود . راسکویو فیودرونا هم برای خرید روزانه بیرون رفته بود . وقتی ایوان ایلیچ داخل اتاق کارش شد ، برادر زن قبراق و تن درست ...

قصه جمعه ها : داستان کوتاه قلبی که آن دور ها روی بیماربر جا ماند

قصه جمعه ها : داستان کوتاه قلبی که آن دور ها روی بیماربر جا ماند

معبری که وسط میدان مین با علامت شبرنگ مشخص کرده بودند باریک بود و بسیحی امدادگر وسط راه باریک داشت زور میزد بیماربر را تنهایی جلو بکشد ، یک طرف نوار پارچه ای مخصوص گروه حمل مجروح که به بازویش سنجاق کرده بود ، باز شده بود و در نسیم داغ به هر طرف می رف...

صفحه 1 از 2ابتدا   [1]  2  انتها