جزایر لانگرهانس : عاقبت آدمک چوبی

موقعی که گربه و روباه در لباس راهزن ها به پینوکیو حمله میکنند ، پولهایش را می گیرند و او را از درختی دار می زنند . باد شمالی وزید و او را که آویخته شده بود مثل ناقوسی که برای عروسی نواخته می شود تکان داد . پینوکیو دیگر نفس کشید ، چشم هایش را بست و ده...

جزایر لانگرهانس : جایی که کسی پیر نمی شود !

🎥 درباره راز محبوبیت سریال های تلویزیونی و چیز های دیگر ..!سفر به جزایر لانگرهانس : جایی که کسی پیر نمی شودروایت های رنگارنگ از عالم و آدم !

سفر به جزایر لانگرهانس : اقوام دور هویج !

🎥 درباره هیتلر ، آستریکس و نقش گیاهان دارویی در رخداد های سیاسی و چیز های دیگر ... !

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره دانش آموزان هفت تیر کش !

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره دانش آموزان هفت تیر کش !

عبد العزیز شیخ بعد از افطار مشغول تماشای تلویزیون بود که خبر یک تیر اندازی مدرسه ای در آمریکا را دید . تیر اندازی و کشتار در مدارس آمریکایی ، مانند بمب گذاری در خاورمیانه ، خبری عادی شده است

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره خشونت و یک زندگی بی نظیر !

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره خشونت و یک زندگی بی نظیر !

اینکه در کشوری زنان به قدرت برسند ثابت نمی کند که زنان ساکن آن کشور شرایط خوبی داشته باشند ، حداقل در آسیا اینگونه است ...

سفر به جزایر لانگر هانس - درباره معروف ترین دختر افغان

سفر به جزایر لانگر هانس - درباره معروف ترین دختر افغان

رباره معروف‌ترین دختر افغان و مونالیزا و گروه موسیقی نایت ویش و چیزهای دیگر...

سفر به جزایر لانگرهانس - درباره هری پاتر و بازی وارکرافت

سفر به جزایر لانگرهانس - درباره هری پاتر و بازی وارکرافت

درباره سِلت‌ها و هری پاتر و بازی وارکرافت و چیزهای دیگر...